ارزش پیشنهادی زنجیره تامین پوشاک

ارزش پیشنهادی زنجیره تامین

ارزش پیشنهادی زنجیره تامین پوشاک

ذینفعان در یک برند مد عموماً چه کسانی هستند؟

سهامداران، پرسنل و خانواده آنها، تامین کننده ها، توزیع کننده ها، مشتریان، صنعت، رقبا، کشور و …

چرا باید برای تمام ذینفعان ارزش پیشنهادی داشته باشیم؟

برندها باید تلاش کنند با شفاف سازی رشد کمی و کیفی شان اعتماد ذینفعان را در این مسیر جلب کنند، تا بتوانند به یک وفاداری و حس اعتماد همه جانبه دست یابند و این موضوع باعث میشود تمام ارکان زنجیره ارزش برای تثبیت جایگاه برند تلاش کنند این یعنی کمترین فشار ممکن بر هسته مرکزی بیزینس جهت رقابت در بازار.

ارزش پیشنهادی زنجیره تامین

روندها، بازنگری و بهبود

چند سالی طول میکشد تا روندها در هر بخش برند شکل بگیرند، اما بعد از آن نیاز به بازنگری و بهبود پیدا میکنند و یکپارچه کردن این روندها در کنار کوتاه کردن تعداد عملکردها (چابک سازی)، یک سیستم را میسازد که نقطه کوری ندارد و اثربخشی آن به مراتب از کارایی آن بیشتر است.

سیستم سازی در زنجیره تامین

یکی از نقاط پُرنگ و حساس سیستم سازی در زنجیره تامین و تولید است، ممکن نیست برند قدرتمندی در صنعت مد را پیدا کنید که در این بخش به یک الگوریتم اختصاصی و کارآمد نرسیده باشد. و از طرفی بخش مهم این زنجیره هم کارگاه های تولیدی هستند.

ارزش پیشنهادی زنجیره تامین

کارگروه PM/PO

هسته اصلی زنجیره تامین و تولید عموما کارگروهی است تحت عنوان PM/PO (مدیر/مالک محصول) که در برخی از برندها آن را به بخش های تخصصی تری مانند “کنترل و برنامه ریزی”، “طراحی و توسعه محصول”، مهندسی پوشاک”، “مدیریت تولید” و “کنترل و تضمین کیفیت” تقسیم میکنند تا اثربخشی بهتری داشته باشد.

یکی از وظایف مهم این بخش پیدا کردن کارگاه های تولیدی مناسب است. نکته مهم اینجاست که هدف صرفاً رفع نیاز برند از بابت محصول نیست بلکه رشد کارگاه ها متناسب با رشد برند است.

این موضوع از همان ابتدای بازدید و ارزیابی کارگاه مد نظر مدیر تولید است. فاکتور توسعه پذیری از لحاظ تفکری و سخت افزاری هم جز چک لیست ارزیابی است. بنابراین کارگاه های تولیدی هم به عنوان یکی از ذینفعان برند سهمی تصاعدی در رشد برند خواهند داشت و این یک ارزش پیشنهادی برای آنهاست.

ارزش پیشنهادی زنجیره تامین پوشاک

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید